Jönköpings läm

Många konkurser i januari

Antalet konkurser ökade kraftigt i länet under januari i år jämfört med samma månad förra året, från sju 2011 till 20 i år. Det är en ökning med nästan 200 procent.

Det visar siffror från upplysningsföretaget UC.

Tendensen är densamma i hela landet, där konkurserna i januari i år var 13 procent fler jämfört med för ett år sedan.