Religion

"Frikyrkan dör ut"

1:45 min

Svensk frikyrklighet är på väg att dö ut. Det menar nu en känd profil inom just frikyrkligheten. Han menar att frikyrkan har gjort sitt.

Sigfrid Deminger som är teologi doktor, pastor och före detta rektor för Örebro missionsskola - en skola som utbildar pastorer för hela landet.

Han ser flera tecken på att frikyrkan har gjort sitt. De flesta samfund tappar medlemmar och gudstjänstlivet har urvattnats. Gudstjänster idag handlar mer om underhållning än djupa andliga frågor menar Deminger.

– Man kan få mera intryck av att det är frågan om någon social samling eller konsert eller liknande. De omistliga dragen i gudstjänsten har försvagats och det är klart att det för en kyrka eller trossamfund är en allvarlig utveckling. En gudstjänst måste bäras upp av betydligt djupare värden, säger Sigfrid Deminger.

Sigfrid Deminger ser flera tecken på frikyrkornas död. Framför allt handlar det om gudstjänstlivet, som han tycker förflackats i jakten på nya besökare och nya medlemmar.

Han menar också att frikyrkan spelat ut sin roll. En gång i tiden startade frikyrkorörelsen som ett svar på att allt inte stod rätt till inom Svenska kyrkan, nu är det inte så längre och då behövs inte frikyrkan längre. Han menar också att frikyrkan genomgår samma utveckling som alla reformrörelser. I första stadiet växer man kraftigt med hjälp av karismatiska ledare, i andra stadiet är läget mer stabilt - man har gott anseende, stort inflytande men man växer inte längre och man företräds av tjänstemän.

– Sedan kommer det tredje stadiet. Då minskar man, då begränsas perspektiven, då företräds man mer av kamrersgestalter och då bevakar man sina revir. Till slut krymper det så pass att man försvinner ut ur historien. Vi är i tredje fasen.

Ser du några möjligheter att rädda frikyrkan?

– Det sker ju under, även om jag knappast tror att det skulle ske i det här avseendet. Jag har inte den tron, det kan jag inte säga att jag har, säger Deminger.

Lyssna på en längre intervju med Sigfrid Deminger. Klicka på ljudet under bilden på honom.