Bankeryd

Kalla morgonduschar ett problem

En störning på pannan för Bankeryds fjärrvärmenät gör att en del av kunderna där tvingas duscha i kallvatten på morgonarna. Det är den senaste tidens kyla som orsakar problemen.

Det är under under morgontimmarna som en del av Bankerydsborna varken kan duscha eller tvätta händerna i annat än kallvatten. Orsaken är att fjärrvärmepannan inte klarar av att leverera det varmvatten som krävs när det är så här kallt.
–Det handlar om ett litet antal kunder som drabbats den senaste veckan, och vi vill gärna ha signaler från de kunder som är drabbade, för att kunna åtgärda det, säger Ulrika Gotthardsson på Jönköping energi.

Men för att lösa problemen ska Jönköpings och Bankeryds fjärrvärmenät byggas ihop, något som redan har påbörjats.

–Vi har tidigarelagt ett projekt på 90 miljoner där vi bygger ihop näten bland annat för att få en stabilare situation i Bankeryd, säger Ulrika Gotthardsson.