Vindkraftverk dödar rovfåglar

1:45 min

Det är vanligt att rovfåglar dödas för att de kolliderar med vindkraftverk, visar ny forskning. I Skåne har ornitologer sett flera exempel på skadade örnar nedanför vindkraftverken.

– Vi vet att havsörnar dödats vid olämpligt placerade vindkraftverk på flera platser i Skåne. Tyvärr har det varit så att de blivit vingamputerade och lidit stor skada innan de har dött, säger Nils Waldemarsson på Skånes Ornitologiska förening. 

Den nya studien, som gjorts av tyska forskare, visar att varje landbaserat vindkraftverk på land i snitt dödar 3,8 fåglar per år. Just rovfåglar löper en oproportionerligt stor risk att dödas, och enligt beräkningar ser situationen liknade ut i Skåne. Men Martin Green, ekolog på Lunds universitet, menar att bestånden ändå inte minskat.

– Under de här åren när vindkraften byggts ut så har faktiskt rovfågelbeståndet fortsatt att öka, säger han.

I forskningsprojektet Vindval har man undersökt vindkraftens påverkan på svenska fåglar och vet från observationer att några örnar och ett tjugotal glador dödas varje år i Skåne för att de kolliderar med kraftverken. Men forskarna vet också att det finns andra faror än vindkraften, bland annat i bil- och tågtrafiken. Martin Green menar att det som skulle göra stor skillnad är att se över var nya vindkraftverk byggs.

– Det viktigaste är att tänka sig för innan man bygger, och se till att man inte bygger vindkraftverk på olämpliga ställen.