Jönköping

Brist på hjärtläkare

1:41 min

Det är brist på hjärtläkare på länssjukhuset Ryhov. På kardiologen finns det tre vakanta tjänster, och det drabbar både personal och patienter.

– Det blir högre arbetsbelastning för de kardiologer vi har i tjänst, de får jobba mer. Patienterna påverkas också eftersom de får längre väntetider  säger Agneta Ståhl, verksamhetschef vid medicinkliniken på länssjukhuset Ryhov

Tre vakanta hjärtläkartjänster finns alltså på kardiologen på Ryhov just nu. Samtidigt ökar patienttillströmningen i takt med att allt fler unga vuxna slussas över från barn- och ungdomsmottagningen. Detta gör att återbesök ofta drar ut på tiden och nu planerar man att under våren ha extramottagningar på kvällstid och vissa lördagar för att tillfälligt lösa problemet. Men eftersom det fattas tre läkare är det den ordinarie personalen som får jobba extra, berättar Agneta Ståhl.

– Det är den befintliga personalen som får jobba extra.

Räcker den här åtgärden för att tillgodose behovet då?

– Med den här satsningen så kommer 240 patienter få hjälp, men sedan får vi se, vi kanske behöver ha fler extramottagningar, säger Agneta Ståhl.