Länet

Pensionärer startar eget

Intresset för att starta eget företag efter pensionen ökar i Jönköpings län.

Under 2011 startade 66 personer över 65 år egen firma och det är en ökning med nära 14 procent jämfört med året innan. Det visar en sammanställning som företaget Visma gjort.

De vanligaste branscherna, bland de som fyllt 65, är konsultverksamhet i organisationsfrågor, skogsförvaltning och blandat jordbruk.