SAAB varslar 50 anstälda

Företaget varslar 50 anställda nu och kommer antagligen att säga upp 50 till inom en kort framtid.

Idag varslade SAAB 50 personer vid Saab Systems, Saab Supports och Saab Techs verksamheter i Stockholmsområdet.

Det är främst utvecklingsingenjörer, chefer och administratörer som kommer att beröras av varslet.

Utöver det varsel på 50 personer som nu lämnats kan ytterligare nära 50 medarbetare komma att bli uppsagda. Avsikten är att genomföra uppsägningarna under första kvartalet 2005, enligt Saab.