Hyresgästföreningen vill att kommun betalar outhyrda bostäder

Hyresgästföreningen vill att Vetlanda kommun går in och betlar hyresförluster inom det kommunala bostadsbolaget Witalabostäder.

På grund av outhyrda lägenheter på vissa orter i Vetlanda kommun, så har Witalabostaäder fått en hyresförlust på 4,4 miljoner kronor inför 2005, trots att bolaget bland annat rivit fastigheter i Kvillsfors och Korsberga.

Hyresgästföreningen anser nu att den här förlusten inte bara ska betalas av hyresgästerna, utan tycker att kommunen ska gå in och ta sitt sociala ansvar och betala en del av hyresförlusterna.