170 datorskärmar stulna

170 platta TV-skärmar stals idag från en lastbil som på förmiddagen stod parkerad vid Hyltena vid E4an söder om Jönköping.

Lastbilen är registrerad i Turkiet, och TV-skärmarnas värde uppskattas till över 400 000 kronor.