Ingen tar ansvar för Hoven-skandalen

Ingen politiker eller tjänsteman tvingas avgå efter Hoven-skandalen, trots en svidande revisionsrapport.

Det blir ingen enskild politker eller tjänsteman som får bära ansvaret för fiaskot kring Jönköpings kommuns nya kontorslokaler i Hoven. Ombyggnationen skulle kosta 30 miljoner men rann iväg till 53 med kraftigt höjd hyra för kommunen som följd. Och det här utan att det fattades något politiskt beslut. Två nämnder, både tekniska nämnden och socialnämnden såg det hända men något beslut togs aldrig.

Men trots den hårda kritken från komunrevisionen så nöjer sig kommunledningen nu med att, som det heter, informera om vilka regler som gäller när beslut ska fattas.