Vaggerydspar förbjuds ha hästar efter vanvård

Ett par i Vaggeryds kommun har förbjudits att ha hand om hästar.

När kommunens inspektörer besökte parets gård i augusti låg en av hästarna död i hagen. Fyra andra hästar var så magra och i dålig kondition att de fick avlivas. Det var också mycket smutsigt i stallet, som även i övrigt var i mycket dåligt skick.

Länsstyrelsen konstaterar nu att det funnits brister i djurhållningen under en längre tid, och att djuren utsatts för lidande. Därför förbjuds paret att ha hand om både sina egna och andras hästar under två års tid.