Bygge igång igen på giftig mark

Länsstyrelsen ger nu Kabe tillstånd att fortsätta med bygget av lagret på den förorenade marken i Tenhult.

Marken som visat sig inehålla giftiga ämnen har varit förlagd med byggstopp men nu hävs stoppet på den plats där lagret ska stå. Länsstyrelsen skriver dock i sitt beslut att bygget inte får hindra den sanering av marken som måste genomföras. För resten av den förorenade tomten så kvarstår byggstoppet.