Många unga vetlandabor är missbrukare

Socialförvaltningen i Vetlanda har för första gången någonsin kartlagt kommunens missbrukare.

Resultatet visar att allt fler unga vetlandabor drabbas av missbruksproblem. Av de 161 missbrukare som enligt undersökningen finns i Vetlanda är var fjärde mellan 20 och 30 år.

-Det bekymmrar mig att så många är unga, säger Ola Götesson, socialchef i Vetlanda kommun till Nyheterna.

Bakgrunden till undersökningen är att Socialförvaltningen genomgår förändringar och de ville man se hur man ska arbeta med missbrukare framöver.

Totalt finns det 161 missbrukare, i nästan 40% av fallen så finns det barn inblandade, och det som är mest bekymmersamt är att så många tillhör den yngre generationen.

-Det finns ingen lokal förklaring, utan det handlar nog om att inställningen till alkhol och droger i stort förändrats, menar Ola Götesson.