Polisen i länet organiserar om en gång till

Polisen i länet ska ännu en gång omorganiseras. Från årsskiftet slås kriminal-, närpolis- och trafikavdelningarna ihop till en enda ”Operativ enhet”.

Det beslutade polisstyrelsen i Jönköpings län vid sitt sammanträde idag.

Dessutom skall antalet polisområden minskas från dagens tio till tre. De tre områdena blir Jönköping, Höglandet och ett ”GGVV”- område.

Meningen med förändringen är att få en effektivare polisorganisation med fler poliser per område, säger styrelsens ordförande Göran Aronsson till Nyheterna.

Den nya organisationen kommer att följas upp av styrelsen vid varje sammanträde nästa år.