Bättre samarbete - bättre vård

Med ett nytt samarbete i vården ska den som blir sjuk få ännu bättre hjälp. Det är tanken med ett utökat samarbete mellan Landstingen i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Redan idag finns ett samarbete mellan dom tre landstingen, men nu förstärker man det med en gemensam sjukvårdsnämnd.
Universitetssjukhuset i Linköping kommer även i fortsättningen vara huvudsjukhus, men andra sjukhus, till exempel i Jönköpings län kan få ta emot patienter inom de områden som man är riktigt bra på där, till exempel inom barnsjukvården.
Evert Wirfelt, centerpartistiskt landstingsråd i Jönköpings län säger till nyheterna att man med samarbetet vill kunna erbjuda patienterna alla de möjligheter som sjukvården har idag.
-Men för att kunna göra det krävs det ett större samarbete och större regioner säger han.
Första uppgiften för den nya regionsjukvårdsnämnden blir att reda ut var den bästa vården finns. Det kan handla om till exempel hjärtsjukvården, var får en patient med hjärtinfarkt bäst vård.
Förhoppningarna är att det utökade samarbetet ska ge bättre vård, men steget till en regionsjukvårdsnämnd är också ett strategiskt drag. Det finns tankar om att dela upp sjukvården i stora regioner istället för alla de små landsting som finns idag och då vill Kalmar, Jönköping å Östergötland höra ihop, säger Evert Wirfelt.
-Vi har alltid legat i spetsen i den här regionen och det vill vi göra i framtiden också, säger han.