Ekonomi

Färre bilköp i länet

Under första kvartalet i år nyregistrerades drygt 2 900 personbilar i Jönköpings län - en minskning med nästan tio procent jämfört med 2011. Det visar siffror från Trafikanalys som sammanställt statistik från SCB över nyregistrerade fordon.

Minskningen av nya bilar var större än i landet som helhet där nyregistreringarna minskade med nästan 3 procent.