Virkesaffären

Förundersökningen mot Elmiachefen läggs ner

1:39 min

Trots att polisen värderat virket från kommunalägda mässbolaget Elmia till uppemot 40 000 kronor läggs förundersökningen mot chefen som olovligen tog virket till sin sommarstuga ner. Orsaken är att Elmia anser att virket inte har något värde.

– Misstanken gällde trolöshet mot huvudman och representanter för företaget har förklarat att virket inte har något värde för bolaget. Mot bakgrund mot det kan jag inte se att det föreligger någon trolöshet mot huvudman, säger åklagare Anders Brokelind.

Mellan 30 000 och 40 000 kronor har det alltså värderats till i polisens förundersökning, virket som en chef på det kommunägda mässbolaget förra sommaren lät köra hem till sin sommarstuga. Och 30 000-40 000 kronor är i det här sammanhanget detsamma som ingenting för Elmia.

Men kanske är det inte så konstigt. När Elmialedningen i höstas fick vetskap om att chefen tagit ett helt lastbilslass virke från Elmia bedömde man att händelsen inte skulle föranleda några disciplinära åtgärder och chefen fick behålla virket utan att betala ett öre för det.

Först när Nyheterna för någon månad sen berättade om händelsen gav Elmia chefen en skriftlig erinran och tvingade honom att köra tillbaka det.

– Vid den tidpunkten gjordes bedömningen att det här skulle utrangeras och inte hade något värde, säger Linda von Essen-Sylvén som är informationsansvarig på Elmia.

Är det vanligt att ni slänger grejer som är värda så mycket?

– Den komplexa delen är hanteringen av överblivet byggmaterial vid mässa. Vad vi gjort nu är att vi har anlitat en extern revisionsbyrå som ska se över de rutinerna.