Kritik mot bröstcancervården i länet

Jönköpings län är sämst i landet på att informera kvinnor som fått bröstcancer. Det visar en undersökning som Bröstcancerföreningarnas riksorganisation BRO gjort.

Nu undrar vänsterpartiets Inga Jonasson i en interpellation till landstingsrådet Lars Isaksson vilka åtgärder som är möjliga för att kvinnorna i vårt län ska få bättre vård vid bröstcancer.

Enligt undersökningen får kvinnor i storstadsområdena fler och dyrare behandlingar för sin bröstcancer, bättre information om sjukdomen och mer rehabilitering.

Kvinnor med låg inkomst och låg utbildning missgynnas däremot.