Hägg vill upprusta fågelområde

Socialdemokraten Ulla Hägg i Eksjö vill att Nifsarpsmaden rustas upp.

Naturområdet som stod klart 1998 har nämligen växt igen, vilket gör att varken fåglar eller naturintresserade människor längre trivs på platsen.

Ulla Hägg vill nu att maden rensas för att stärka fågellivet och att det görs en översyn runt Kvarnarpssjön. Sly måste rensas bort så att stigarna runt sjön åter blir en naturupplevelse.