Nya åtgärder för att rädda rödingen i Vättern

Fiskeriverket kommer nu med ett omfattande paket av åtgärder för att rädda kvar rödingen i Vättern.

På senare tid har rödingbeståndet minskat kraftigt och Fiskeriverket vill bl a införa fiskeförbud under de tider som rödingen leker.

Minimimåttet på den fisk som fångas ska höjas och av det följer att maskorna på yrkesfiskarnas nät bör bli större.

Fångsten av röding under 50 centimeter ska minimeras och fångsten över 50 centimeter ska halveras, säger fiskerikonsulent Anton Halldén till TV4 Jönköping.