ryhov i protest

Specialistbrist hotar vården

3:43 min

Trots att det hela tiden behövs nya specialistsjuksköterskor inom operations- och intensivvård, så har Hälsohögskolan i Jönköping slutat att utbilda sådana. På Länssjukhuset Ryhov är frustrationen så stor att man nu skrivit brev till regeringen.

– Vi har ett problem på alla sjukhus runt om i Sverige när det gäller att hitta bra kompetens och i synnerhet när det gäller specialistsjuksköterskor - och det är ursprunget till brevet, säger Martin Holmer, som är verksamhetschef på operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Hur allvarligt kan det bli?
– Det blir naturligtvis en spekulation men det kan vara svårt att upprätthålla en god intensiv- och operationssjukvård.

Det handlar om de svårast sjuka patienterna, om patienter som ska sövas och som ska opereras. För för att jobba med dem räcker det inte att vara vanlig sjuksköterska utan man ska dessutom ha en specialistutbildning inom intensivvård, anestesi eller operation.

Utbildningen försvann

Den kunde man få på Hälsohögskolan i Jönköping fram till för två år sedan, då den försvann. Orsaken var att man inte fick fatt på lärare med den kompetens som Högskoleverket kräver, berättar Lennart Christensson som är avdelningschef på avdelningen för omvårdnad.
– När vi såg att vi uppenbart inte kunde tillgodose den här nivån såg vi att det var bäst för alla parter att studenterna hänvisades till andra orter.

Men måste man inte ordna fram rätt kompetens?
– Det är bara det att det är ett mycket, mycket begränsat antal sjuksköterskor som doktorererat inom det här området och de finns på våra stora universitetssjukhus och de stora högskolorna.

När landstinget ifrågasatte det här fick de veta att högskolan inte har något krav på sig att utbilda specialistsjuksköterskor.
– Vi har ett uppdrag att utbilda sjuksköterskor på grundutbildningsnivå, inte på specialistutbildningsnivå, säger Lennart Christensson.

Enda godkända läraren slutade

Att Hälsohögskolan tidigare haft utbildningar inom intensivvård, anestesi och operation hängde på att man då som lärare hade en sjuksköterska som hade doktorerat inom specialområdet. När hon försvann, försvann också den kompetens som krävs och Hälsohögskolan valde att göra ett uppehåll på obestämd tid med utbildningen.

Istället har man nu samarbete med andra högskolor, så att studenter som går deras utbildningar får göra vissa delar i Jönköping. Men det är inte tillräckligt, enligt Martin Holmer på operations- och intensivvårdskliniken.
– Det räcker till att hålla näsan över vattenytan i det korta perspektivet men i det längre perspektivet är det vår bedömning att det inte räcker.

Vad är skillnaden jämfört med en utbildning i Jönköping då?
– Närheten är viktig för att ha studenterna på plats och för att kunna rekrytera lokalt

Och på Länssjukhuset på Ryhov i Jönköping vill man nu alltså ha svar från regeringen på vem som har ansvaret. Därför har man skickat ett brev med just den frågan till både socialdepartementet och utbildningsdepartementet.
– Vi tycker det är anmärkningsvärt att det är oklart vem som har det formella ansvaret och det gäller ju då alla form av specialistutbildning, så det är ett nationellt problem, säger Martin Holmer.

Fotnot: För att bli sjuksköterska krävs tre år på högskola. För att bli specialistsjuksköterska krävs ytterligare ett till ett och ett halvt års utbildning. Exempel på specialistsjuksköterskor är barnmorska, distriktssköterska, ambulanssjuksköterska, röntgensjuksköterska och narkossköterska. (Källa: Wikipedia)