LÄNET

Landstinget kritiseras av JO

Landstinget får kritik av justitieombudsmannen efter att en handling inte diarieförts som den ska.

Det handlade om en skriftlig varning som en anställd fick av personalchefen i Jönköpings sjukvårdsområde. Varningen utfärdades i mars 2010, men diariefördes först nästan ett år senare.

Missen upptäcktes av en journalist på P4 Jönköping, som gjorde en JO-anmälan eftersom landstinget på det här sättet undanhöll information både för allmänheten och för journalister.

Landstinget har erkänt att man gjort fel, och har vidtagit flera åtgärder för att undvika att det händer igen.