länet

Fler kan hjälpas med implantat

Fler patienter än vad man tidigare trott kan få så kallade tandimplantat, där en konstgjord tand sätts fast med skruvar i käkbenet. Det visar en studie gjord på odontologiska institutionen i Jönköping.

Specialisttandläkaren Christer Slotte har lyckats fästa implantaten med kortare skruvar, bara fyra millimeter, jämfört med normala tio till tretton millimeter.

Det betyder att den som egentligen har för lite ben i underkäken ändå kan få implantat.

24 patienter deltog i studien som startade för två år sedan, och 20 av dem har fortfarande fungerande implantat.