Jönköping

Ännu inga stora oegentligheter funna

Strömmen av tips till Jönköpings kommun om oegentligheter på tekniska kontoret har börjat sina. Samtidigt börjar också fler och fler utredningar bli klara.

För någon månad sen fullkomligt haglade det in tips till Jönköpings kommun om oegentligeheter på tekniska kontoret. Och många, däribland stadsdirektör Martin Andreae, menade att de flesta tipsen var resultatet av intern pajkastning mellan olika falanger inom förvaltningen.

När nu utredningarna börjar bli klara finns det dock inget som tyder på att saker och ting inte skulle ha gått rätt till. Men några undantag finns.

En avdelningschef på tekniska kontoret anklagades i ett tips för att ha attesterat fakturor hänförliga till inköp som gjorts av hans fru, som är anställd på samma avdelning.

Stadsjurist Ulrika Rosander konstaterar att dessa attester strider mot reglerna om jäv, men att det inte finns något anmärkningsvärt med fakturorna som förefaller vara korrekta.

Chefen attesterar inte längre fakturor som rör sin frus tjänsteutvöning och några vidare åtgärder kommer därför inte behöva vidtas.

Ett annat tips rör kostnader för kontorsmassage och här uppmanas kommunen att se över om en upphandling av tjänsten inte vore på sin plats.