Nyheterna granskar Elmia

Fler anlitade leverantörer privat

2:23 min

Större delen av den grupp personer som sköter upphandlingen på Elmia har anlitat samma företag för privata jobb, som de även tecknat avtal med för Elmias räkning. Det visar Nyheternas fortsatta granskning av det kommunägda mässbolaget.

Frågetecknen hopar sig nu för mässbolaget. Sedan Nyheterna tidigare berättat hur en stor mängd virke som tillhörde bolaget hamnat i sommarstugan hos en anställd, och hur hantverkare som jobbat åt Elmia även utfört jobb i en anställds bostad, växer nu omfattningen.

I Elmias upphandlingsgrupp sitter fyra personer. Det är ekonomichefen, affärsområdeschefen, en produktansvarig och en produktionsansvarig. Nu visar det sig att alla utom ekonomichefen anlitat samma hantverkare som de handlat upp till Elmia, även för privata affärer. Enligt vad Nyheterna erfar så handlar det om bland annat golvvärme, ljuslister, uterum och elarbeten i badrum och garage som de fått utförda i sina hem.

När vi begärt att få se vad cheferna på Elmia betalt för jobben, har vi fått nej. Det enda vi fått se är en ospecificerad delfaktura på fem arbetstimmar som elfirman YIT ställd till affärsområdeschfen Ingemar Rygert. Den fakturan är dessutom utskriven sjunde mars i år. Ett år efter att själva jobbet ska ha utförts - och i samband med att vi börjat granska affärerna.

Upphandlingsgruppens flitiga användande av Elmias entreprenörer privat har fått till följd att Elmia tagit fram en ny etikpolicy.

- Det finns ju alltid risken för intressekonflikter och det vill vi undvika både för företaget och den anställde, säger Elmias VD Hans Standar.

Men om tre av fyra gjort så här, är det inte troligt att det skett i samband med att en upphandling har gjorts?

- Det är något som revisionsbyrån får titta på.

I den nya etikpolicyn står det att "det är direkt olämpligt för Elmias personal att anlita någon av Elmias avtalsentreprenörer för privata uppdrag". Detta gäller i synnerhet dem som bestämmer vilka företag som Elmia ska teckna avtal med. På så vis pekar den nya etikpolicyn direkt ut Elmias egen upphandlingsgrupp, där alltså tre av fyra har gjort det som policyn numera beskriver som direkt olämpligt.