Uppsägningar i barnomsorg och skolan i Tranås kommun

Det blir färre lärare, förskollärare och fritidpedagoger bland barnen på skolorna i Tranås kommun nästa år.

33 tjänster ska bort inom skola- och barnomsorg nästa år. En del personal försvinner genom så kallad naturlig avgång, men ett tiotal personer kommer sägas upp.

Moderata kommunalrådet Hans Rocén säger till nyheterna att det är tråkigt att behöva säga upp personal, men han ser ingen annan utväg.

Det är underskott i barn- och utbildningsnämndens budget som tvingat fram besparingarna.