värnamo

Reftele bostadsort för höstens elever

1:08 min

I höst kommer de elever som börjar på Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasiums skogslinje att få bo på internatet i Segerstad, istället för i Värnamo där skogseleverna bor idag.

Anledningen är att man från skolornas sida hoppas kunna hålla en högre kvalitet.

På internatet i Värnamo kommer det i höst flytta in elever från en ny vuxenutbildning tillsammans med de gymnasielever som går i andra och tredje året på skogslinjen.

Claes Göran Claesson är rektor och säger att vissa elever är irriterade över att det inte kommer nya ettor till internatet i Värnamo i höst.

- De som känner sig drabbade är dom som nu går i Värnamo och kommer fortsätta sin utbildning där, de tycker det är tråkigt för att det blir så få ungdomselever. Men för att kunna ge det skollagen kräver så är detta en bättre lösning.

Kan du förstå att dem tycker det är tråkigt?

- Det förstår jag absolut. Men detta kommer inträffa någon gång och då får man ta det onda med det goda.