Nässjö

Nässjö mister geriatrisk rehabklinik

1:51 min

Den geriatriska rehabiliteringskliniken i Nässjö flyttas till Höglandssjukhuset i Eksjö. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Tanken är att vården ska bli bättre och säkrare för patienterna. 

- Det är alltid bättre att vara samlad med övriga kliniker, samtidigt finns det en sorg över att man gör en förändring, säger Inger Ahlström, verksamhetschef geriatriska rehabiliteringskliniken.

Även bland personalen tycker man att det är bra för patienterna att vara närmare sjukhuset.

- Färre antal platser är väl ingen som uppskattar, däremot är det en fördel att avdelningen kommer ligga tillsammans med överiga kliniker och finnas under samma tak, säger Håkan Karlsson, undersköterska på geriatriska avdelningen.

I Nässjö är man orolig för att verksamheten försvinner. Man vet redan nu att drygt tjugo undersköterskor kommer få gå när flytten blir verklighet.

- Jag ser saker från ett näringspolitiskt perspektiv, arbetsplatser är det viktigaste för mig. Nu försvinner arbetsplatser och det känns inte bra, säger Bo Zander (S), kommunalråd i Nässjö.