Vite hotar om inte hus och tomt röjs upp

En Jönköpingsbo som äger en fastighet i Forserum måste betala ett vite på 20.000 kronor om han inte rustar upp huset och tomten han äger.

Men nu vänder sig Jönköpingsbon till Länsstyrelsen och överklagar Nässjö miljö- och byggnämnds beslut.
Han menar att han inte har möjlighet eller ork att reparera och städa upp på sitt hus i Forserum nu när vintern kommer. Han begär att han ska få två år på sig att utföra det kommunen begär.
Nu ska länsstyrelsen ta ställning till Jönköpingsbons begäran om uppskov.