Jönköping

Kritik mot Prolympia-skolor

Utbildningsföretaget Prolympia AB behöver förbättra kunskapsresultaten på sina skolor och se till att eleverna får den utbildning de har rätt till. Det skriver Skolinspektionen i ett pressmeddelande efter att ha granskat företagets grundskolor i Jönköping, Norrköping och Österåker.

Det finns elever som går ur Prolympias skolor utan godkända betyg i alla ämnen och granskningen visar att det finns brister i skolornas arbete med att ge de elever som behöver särskilt stöd.

Skolornas rektorer kritiseras också; för att inte ta tillräckligt ansvar för att utvärdera kunskapsresultaten och ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att ge eleverna förutsättningar till maximala resultat i alla ämnen. Något som Skolinspektionen finner anmärkningsvärt eftersom Prolympia fått påpekningar redan tidigare om detta.

Andra besked som företaget fått från Skolinspektionen är att skolorna i Jönköping och Norrköping måste ta fram en plan mot kränkande behandling som anger vilka åtgärder som ska vidtas och hur de ska följas upp.

Ralf Lilja som är vd för Prolympia AB sedan september 2011 säger att kritiken inte innehåller några nyheter. Företaget gjorde en genomlysning av verksamheten i höstas och har vidtagit åtgärder där det behövdes.

När det gäller kunskapen hos eleverna framhåller han att 93,3-94,8 procent av eleverna gick ut nian med behörighet till gymnasiet i somras, något som kan jämföras med rikssnittet på 87,7 procent.