Krav på trädfällning i Tranås

Ett par i Tranås skriver till tekniska nämnden i kommunen och begär att två höga tallar ska tas ner.

Tallarna står på kommunens mark, men alldeles intill parets tomt.
Paret är oroligt för att tallarna ska blåsa omkull, och de skriver att om träden inte tas ner kommer de att göra kommunen ansvarig om det inträffar en olycka på grund av tallarna.