Flygplatsen i Jönköping läggs ner?

Jönköping Flygplats är en av tre flygplatser som luftfartsverket vill lägga ner om inte staten skjuter till pengar.

Flygplatsen i Jönköping liksom den i Karlstad och i Norrköping är olönsamma, och på fredag kommer luftfartsverket att presentera förslaget som troligen innebär att flyplatserna inte drivs vidare. Åtminstone inte utan pengar från staten.
Om inte heller Jönköpings kommun är beredd att gå in som ägare kommer flygplatsen troligen att läggas ner.
Jönköpings flygplats går med 16 miljoner kronor i förlust. Luftfartsverket driver sammanlagt 19 flygplatser i landet.