Skola

Ny teknik + lärare = intresserade elever

1:45 min

Nu satsas på att få fler barn och ungdomar mer intresserade av matematik, teknik och naturvetenskap i skolan.

En kompetensutveckling pågår just nu för lärare på teknikcentrat Upptech i Jönköping. Där är Malin Blomqvist är pedagog, som kosntaterar att det är ingen traditionell utbildning.
- Det är återkommande gånger och besök på många olika företag. Det är viktigt för oss att se hur moderna teknikföretag fungerar och kan berätta det för eleverna.

Uppdaterade lärare målet
Tanken med fortbildningen är att knyta näringslivet närmare till skolan och få elever att bli mer intresserade av ämnen som matematik, teknik och naturvetenskap, ämnen som idag är en nödvändighet i många företag.Hittills är det tolv företag som visat intresse i Jönköpingsregionen och tillsammans med dom skall nu skolan inspirera till att i framtiden få elever att söka dessa yrken.

Lustfylld del av vardagen
Anki Källman arbetar med förskolebarn och andraklassare på Gunnarsboskolan i Mullsjö och hon tror att utbildningen kan göra henne till en bättre lärare i de här ämnena.
- Jag tycker om att göra en vardag verklighetsfylld och lustfylld. Även i klassrummet , säger Anki Källman.