Jönköping

Kritik mot friskolan Ultra Education

Nu kommer skarp kritik mot ytterligare ett Jönköpingsbaserat friskoleföretag. Nu är det företaget Ultra Education i Norden ABs tur.

Igår var det ju Prolympia AB som kritiserades av Skolinspektionen för brister på bland annat skolan i Jönköping.

Hård kritik
Nio av deras skolor, John Bauer-gymnasierna, i bland annat Jönköping har granskats och kritiken är svidande.
Många elever går ut utan godkända betyg, lektionerna är ofta långa och består av självstudier där eleverna inte alltid får det stöd dom behöver och på flera håll har resultaten försämrats.

Svar krävs efter sommaren
Senast i augusti ska Ultra Education svara på hur de ska rätta till alla brister på John Bauer-gymnasierna.