JÖNKÖPING

Ny överklagan försenar höghusbygge

Det planerade höghushotellet som ska byggas på Tändsticksområdet i Jönköping ser ut att försenas med minst ett halvår.

Detta sedan en överklagan kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Jönköpings-Posten.

Det är en bostadsrättsförening vars lägenheter i dag har utsikt mot Vättern som står bakom överklagandet. Dom menar att utsikten förstörs om hotellet sätts upp mellan dem och vattnet.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson säger till tidningen att föreningen överdriver. Å att de bara vill ställa sig på tvären.