Föräldrar vägras dagis klockan sex på morgonen

Hur tidigt på morgonen ska föräldrar få lämna sitt barn på dagis eller fritids? Ja, den frågan har blivit aktuell i Nässjö. Där vägrar politikerna att ändra sina regler och Tord Fredriksson i Äng, får inte lämna sin dotter på klockan sex på morgonen - trots att han måste det för att hinna till jobbet i tid.

I lagen står det att kommunen ska tillhandahålla barnomsorg och ta hänsyn till föräldrarnas arbettider. Det framgår inte i lagen exakt vilka tider kommunen har skyldighet att ha förskola eller fritids öppna, utan här tolkar kommunerna själva.

I Nässjö kommun har barn- och utbildningsnämnden beslutat att ha öppet mellan 6.30 och 18.30. Leif Ternstedt tror inte att Nässjö kommun gör något fel som säger nej till Tord Fredriksson och hans fru att lämna dottern tidigare.

På Skolverket har nyheterna bett chefsjurist Ingegerd Hilborn att kommentera det hela. Hon säger att det är svårt att säga vad som är rätt och fel rent lagligt, något liknande fall som bedömts rättsligt finns inte - men hon menar att kommunen har ansvaret i slutändan.

Men den åsikten har alltså inte barn- och utbildningsnämnden. Leif Ternstedt säger till nyheterna att nämnden är enig; det är halv sju som gäller, inte tidigare, och han säger istället att det här får familjen lösa på något sätt.

Tord Fredriksson är mycket besvikna över nämndens sätt och blir det ingen ändring så vill han driva fallet vidare,