Jönköping

Streetracebana ligger långt fram i tiden

Länsstyrelsens tillstånd för en streetracebana i Jönköping kan ha fått de motorintresserade att jubla för tidigt.

I nyheterna igår berättade vi att länsstyrelsen sagt ja till banan. Och företrädare för Motoralliansen i Jönköping jublade. Men det beslutet är bara ett första litet steg på vägen.

För innan bilarna kan köra på Axamo måste miljökontoret också säga ja,  först därefter kan politikerna ta beslut.

Dessutom kan de bullermätningar som kommunen kommer att göra få länsstyrelsen att ändra sitt beslut, om bullernivåerna ligger för högt.

Det är alltså en lång väg kvar innan tävlingarna kan starta på Jönköpings streetracingbana.