Försörjningsstöd

Fattiga barn får stöd till mobilen

1:54 min

Barnfamiljer i Jönköpings kommun som får försörjningsstöd ska få mer stöttning från kommunen.
I nästa vecka behandlar socialnämnden ett förslag som bland annat innebär att barnfamiljen får 150 kronor extra i månaden per barn för att barnet ska kunna ha en mobiltelefon.

Det handlar om familjer som haft så kallat försörjningsstöd, eller socialbidrag, länge.
Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag som innebär att de familjerna ska få extra stöttning, till exempel med ett extra bidrag för att barn över elva år ska kunna ha en mobiltelefon.

Ilan de Basso, kommunalråd (S) tycker att det är viktigt att alla kan få ta del av modern teknik som bredband och mobiltelefoni.
– Det är ett steg i rätt riktning. Det är inte värdigt vårt samhälle idag att exkludera barn som har föräldrar som inte har ekonomisk kapacitet. Vi har redan för stora klyftor i samhället.Förslaget innebär att familjer med barn över elva år ska kunna få 150 kronor extra per barn och månad för att täcka kostnaderna för en mobiltelefon. 

Förslaget, som handlar om familjer som långvarigt har försörjningsstöd, är en del i en utredning om hur barnens behov ska tillgodoses bättre i socialbidragshanteringen, och det är en arbetsgrupp på socialförvaltningen som tagit fram förslagen.

Förutom tillägget för mobiltelefon handlar det också om ökat bidrag kring jul och semester, något som totalt kommer det kosta kommunen två miljoner extra om året.

Och det är första gången Jönköpings kommun diskuterar om barn ska ha rätt till en mobiltelefon.
– Det blir vanligare och vanligare att barn har mobiltelefoner, och då är det rimligt att vi som kommun funderar på vilka konsekvenser det får när vi beräknar försörjningsstöd.

Hur prioriterat är det?
– Det viktigaste är att hjälpa människor att lämna försörjningsstödet, men det är inte alltid så lätt. Och då ska vi prioritera familjer med barn, för de har väldigt svårt att påverka sin egen situation.

Fråga