Värnamo

Undersköterska sprutade vatten på patient

En undersköterska i Värnamo kommun tyckte att en patient där hon jobbade var så jobbig att hon hämtade en blomspruta och sprutade rakt i patientens ansikte.

Patienten är en person som har svårt att uttrycka sig och som ropar mycket.

Och fallet med blomsprutan är det tredje där personalen inte kunnat behärska sig och som har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Sarah.

Undersköterskan är nu avstängd från sitt jobb och kommer att få en skriftlig varning.

Värnamo kommun har också vidtagit en rad andra åtgärder; handledning till personalen, samtal om etiska frågor och så överväger man arbetsrättsliga åtgärder för två sjuksköterskor.