Premiepensionen

Lönade sig inte att vara aktiv

De mest aktiva pensionssparna i länet förra året fick lägst värdeutveckling på sina fonder, visar en färsk rapport från Pensionsmyndigheten.

De pensionssparare i länet som bytte premiepensionsfonder fler än 15 gånger under förra året fick en värdeutveckling på -13,7 procent,  att jämföra med de länsbor som inte gjorde några fondbyten alls och hade en värdeutveckling på -8,2 procent. Det visar Pensionsmyndighetens årliga rapport Premiepensionen - Pensionsspararna och pensionärerna 2011.

De mest aktiva pensionärerna hade alltså lägst värdeutveckling.

Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen och att för nio av tio svenskar tillkommer dessutom tjänstepension.

Snittet för pensionsspararnas värdeutveckling blev förra året -8,6 procent. Sedan starten är siffran +2,6 procent per år.