Gislaved

Skola krävs på skadestånd

En elev i Gislaved utsattes för både våld och kränkningar utan att skolan gjorde tillräckligt för att stoppa det.Kommunen bör betala skadestånd till flickan, anser Barn- och elevombudet.

Flickan ska bland annat ha blivit fasthållen och attackerad med snöbollar av andra elever, utan att skolan utrett händelserna ordentligt.

Hon utsattes för både våld och kränkningar utan att skolan gjorde tillräckligt för att stoppa det. Bristerna var så allvarliga att kommunen bör betala ett skadestånd på dryga 20 000 kronor till flickan, anser Barn- och elevombudet.

Tidigare har Skolinspektionen kommit med kritik, nu kommer alltså också ett skadeståndskrav.

Gislaveds kommun ska meddela sin inställning till kravet senast 11 maj.