Elevprotester mot fritidsgårdsnedläggning

Ett 80-tal elever på Gräshagsskolan utanför Jönköping protesterar mot kommunens planer på att lägga ner Stragagårdens fritidsgård.

I brevet till kommunen står det bland annat att fritidsgården är en viktig samlingsplats, där ungdomarna kan träffa kompisar, spela pingis eller biljard, spela spel eller bara sitta framför datorn en stund.

En fritidsgård inne i Jönköping är inget alternativ för de 80 ungdomarna som undertecknat brevet.