Högskolan

Specialistsjuksköterska populärast

Utbildningen till specialistsjuksköterska är den mest populära på Högskolan i Jönköping. I snitt har man nästan 3 sökande till varje plats.

Den mest populära utbildningen på Högskolan i Jönköping är utbildningen till specialistsjuksköterska, visar statistik från Högskoleverket,  som bygger på söktrycket till vårterminen 2012.

Ser man till landet i sin helhet så var psykologprogrammet mest populärt.

Allra svårast var det att komma in vid Stockholms universitet där de hade nästan 19 sökande per plats.