Läkare opererade på fel ställe

En läkare får en varning av hälso- sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, efter en operation på Värnamo sjukhus.

En man i 50-årsåldern hade sökt vård på Värnamo Sjukhus, eftesom han hade ont i sin högra axel.

Den läkare som undersökte mannen kom fram till att det var lämpligt att hjälpa mannen med en mindre operation, en operation som i korthet går ut på att man går in med ett smalt kikarinstrument med optik och belysning och sedan gör ett ingrepp.

Ingreppet utfördes i januri 2002 av den nu varnade läkaren.

Men mannen blir inte bra, tvärtom blir han sämre och får problem med att alls röra axeln.

Nio månader senare är smärtan så stor att patienten skickas iväg på röntgen och eftersom läkaren vid det här laget slutat på Värnamo sjukhus är det en ny som nu får hand om mannen.

Röntgen visar att mannen saknar en stor del av ledhuvudet och att flera senor inte satt fast.

Han opereras igen och det visar sig nu att man tidigare opererat på fel ställe i axeln, läkaren hade helt enkelt varit felorienterad.

Felet är varken ringa eller ursäktligt och HSAN ger därför läkaren en varning.