Tjejligan vill ha egen lokal

Projektet Tjejligan.nu i Tranås är i behov av en egen lokal. Tjejligan riktar sig till tonårsflickor i kommunen, och drivs av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Projektet har också fått ekonomiskt stöd av länsstyrelsen. Meningen var att man skulle hålla till i Junkaremålsskolan, men i ett brev till kommunen skriver projektledarna att det inte fungerar så bra. Dom hoppas nu att dom ska få tillgång till lokalen som Röda Korset hade tidigare på Järnvägsgatan. Någon hyra kan dom dock inte betala.