Naturområden rustas med statliga pengar

Tre olika naturvårdsprojekt i länet får nu statligt stöd.

Jönköpings kommun får 114.000 kronor för att restaurera Stensholmskärret i Huskvarna. Kärret var tidigare en viktig fågellokal med betade strandängar och målet är nu att sroppa igenväxningen.

Kommunen får också 51.000 kronor till Integrationsprojekt Öxnehaga, för en satsning kring allemansrätten i den närliggande naturen i samarbete med invandrarorganisationer.

Slutligen får Gislaveds kommun 87.500 kronor till Kanotprojekt Nissan, där man ska studera möjligheterna till samverkan mellan kanotverksamhet och natur- och kulturvärden kring Nissan.