Försäkringstoppar åkte på dyrt seminarium

Fyra personer på Försäkrinskassan i länet åkte på fyra dagars konferens till Marbella i Spanien för att diskutera hur sjukskrivningarna kan begränsas.

Resan kostade Försäkringskassan sammanlagt drygt 33.000 kronor, skriver Värnamo Nyheter.
Margareta Sandgren, vice ordförande i försäkringskassans styrelse var erbjuden att åka med på resan, men tackade nej. Dels på grund av tidsbrist, men också för att hon ansåg det moraliskt fel.
Länets försäkringskassa har haft störst framgångar i landet när det gäller att få ner sjukskrivningstalen.