Elektrolux tillverkning i Husqvarna går bra

Det klassiska svenska storföretaget Electrolux har problem och företaget vill flytta mer av tillverkningen till låglöneländer. Det är vitvarorna som går dåligt, och det som går med vinst är istället utomhusmaskiner som gräsklippare och motorsågar som tillverkas i Husqvarna.

Under namnet Husqvarna AB tillverkas motorsågar och gräsklippare t ex, och medan anställda på många av Electrolux andra fabriker oroas över att jobben ska flytta utomlands, så är stämningen här ganska trygg, säger metallfacket ordförande Annika Ögren.

Utomhusprodukterna från Husqvarna står för 20% av Electrolux totala försäljning, men runt 40% av vinsten. Det beror enligt företaget på att man har en stark position på markanden idag och inte alls den konkrrens som kylskåp och diskmaskiner. Dessutom har man sedan länge gjort dom förändringar av produktionen som behövs. Det betyder att enkla monteringsjobb kan flyttas runt medan man i Sverige fosrtätter satsa på den avancerade tekniken, säger Bengt Andersson som är vice VD i Electrolux och ansvarig för Husqvarna.