Laxen kan ha konkurrerat ut rödningen

Rödingen i Vättern har ju minskat i antal kraftigt, och det kan vara utsättningen av lax i Vättern somär orsaken till det här.

Det här eftersom båda arterna konkurrerar om samma föda, skriver Dagens Nyheter.

Forskaren Johan Hammar vid Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium vid Drottningholm säger till tidningen att den sydliga storrödingen är skyddsvärd även i ett internationellt perspektiv och att den har slagits ut i sjö efter sjö i andra länder.

Lax finns inte naturligt i Vättern, men i samband med att kraftverket i Motala ström byggdes ut krävdes en utsättning av fisken som kompensation för att arten förhindrades i sin vandring.