Många vill bli länspolismästare

Totalt 13 personer, varav 12 män, har sökt tjänsten som ny länspolismästare i Jönköpings län.

Av de sökande är 6 bosatta i Jönköpings län, bland andra biträdande länspolismästaren i Jönköpings län Gunnar Lindelöv.

Dessutom har biträdande länspolismästaren Ingmar Johansson i Västra Götaland visat intresse för att bli högste chef över länets poliser.

6 av de sökande har polisiär bakgrund, vem som slutligen får uppdraget att efterträda nuvarnade länspolismästare Seppo Wouri återstår alltså att se.